Naši žiaci na mobilite vo Vítkoviciach

 

Od polovice novembra prebiehala druhá mobilita realizovaného projektu „Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe“ cez program ERASMUS+, ktorá trvala do 30. novembra.

Naši žiaci počas odborného výcviku na partnerskej škole vo Vítkoviciach
Naši žiaci počas odborného výcviku na partnerskej škole vo Vítkoviciach

Mobility sa zúčastnili aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin z triedy III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky z triedy III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka z triedy III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga z triedy IV.A, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica z triedy IV.B. Žiakov sprevádzali Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška.

Žiaci boli počas uvedenej mobility začlenení do vyučovacieho procesu a odborného výcviku na partnerskej škole – Vítkovické středné průmyslové škole v Ostrave – Vítkoviciach. Okrem školských povinností spoznávali školu, mesto i jeho život.