Naši mechatronici absolvovali mobilitu v Žďáre nad Sázavou

Žiak sa počas projektu oboznamuje s automatizovaným zváracím pracoviskom vo virtuálnej realite. Foto: R. Marko

 

Žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, odboru mechanik mechatronik, sa zúčastnili dvojtýždenného pobytu v Žďáre nad Sázavou vo Vyššej odbornej škole a Strednej priemyselnej škole. Získavanie skúseností v susednej krajine absolvovali v rámci projektu Erasmus+. Kolektív viedol Ing. Rastislav Marko.

V minulom čísle novín Podbrezovan sme vás informovali o poznávaco-vzdelávacom pobyte študentov odboru mechanik strojov a zariadení. O niečo neskôr absolvovali mobilitu aj ich spolužiaci – mechanici mechatronici. Študenti mali pripravený bohatý program plný vzdelávania, učenia sa nových vecí, skúmania, ale i voľnočasových aktivít. Žiaci spoznali školu, jej fungovanie, oboznámili sa s maturitnými prácami a navštívili rôzne dielne a učebne.

Počas tretieho dňa mobility sa zoznámili so základmi domovej inštalácie na modeli pôdorysu rodinného domu a boli svedkami aj názornej ukážky návrhu inteligentného domu. Žiaci navštívili múzeum, ktoré je súčasťou školy, obdivovali moderné technológie a aj výtvory tamojších študentov.

V piaty deň zbierali praktické skúsenosti. Absolvovali školenie v automatizovanom zváracom pracovisku, zoznámili sa s 3D tlačením domov z betónu a videli aj technickú výstavu.

Zážitkom bolo programovanie robota, návšteva firiem ŽĎAS, TOKOZ či DEL a mnoho ďalšieho.
Žiaci si dva týždne naplno užili nielen pri povinnostiach, ale aj pri spoznávaní okolia a návšteve rôznych lákavých miest. Kino, bazén, bowling či prehliadka mesta boli len niektoré z aktivít, ktoré stihli počas pobytu absolvovať.

Dni plné spoznávania a nových poznatkov naši študenti ocenili. Zároveň zistili, ako funguje vzdelávanie v susednej krajine. Ukážky z praxe ich zasa posunuli výrazne dopredu.

Na konci pobytu obdržali certifikát o úspešnom absolvovaní mobility ERASMUS+. Kolektív sa jednoznačne zhodol v tom, že výmenný pobyt v Českej republike bol výborným spestrením vyučovacieho procesu.