Naše gymnázium je víťazom ceny EITA

 

Vedenie školy berie ocenenie ako dobrú spätnú väzbu a zadosťučinenie.

EITA je ocenením, ktoré vyzdvihuje vynikajúce vyučovacie postupy implementované v rámci programu Erasmus+, oceňuje inšpiratívnu prácu učiteľov, škôl a ich výnimočný prínos do vzdelávania.

A práve preto je úžasné mať v tíme pedagógov, ktorí sa nebránia zavádzaniu inovácií do vyučovacieho procesu, sú ochotní neustále sa vzdelávať, zapájajú sa do tvorby i realizácie rôznych projektov. Práca so žiakmi je pre nich neodmysliteľnou súčasťou života a zároveň aj koníčkom. Odmenou nielen pre nich, ale i pre naše Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová bolo získanie ocenenia EITA (Európska cena za inovatívne vzdelávanie), ktoré v kategórii 3 – stredoškolské všeobecné vzdelávanie získal projekt Erasmus+ pod názvom „Otvorme sa pre svet, My&Vy“, ktorý bol implementovaný v rokoch 2017 – 2018. Participovali na ňom pedagogičky Mgr. Katka Tajbošová a Mgr. Janka Vojtko Syčová. Cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie pedagogických zamestnancov školy v oblastiach projektového manažmentu a progresívnych metód výučby anglického jazyka a IKT.

Toto ocenenie sme vôbec nečakali a milo nás prekvapilo. Berieme ho ako dobrú spätnú väzbu, za-dosťučinenie, motiváciu a stimul pre našu ďalšiu prácu. Myslím si, že sa nám podarilo nielen vytvoriť, ale i následne zrealizovať projekt, ktorý zodpovedal potrebám našej školy, súčasnej doby. Nehovoriac o nečakanej pandemickej situácii, počas ktorej sme mohli všetky získané vedomosti a zručnosti aplikovať do online vyučovacieho procesu počas dištančného vzdelávania. Je ocenením nielen našej práce, ale aj práce, ochoty našich kolegov a žiakov, bez ktorých by naša námaha neprinášala také výsledky. V neposlednom rade je to poďakovanie aj pre nášho zriaďovateľa a vedenie školy, ktoré nás v týchto aktivitách stále podporuje a dáva nám priestor na ich realizáciu.

Ocenenie sme si slávnostne prevzali z rúk zástupcov SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu odovzdané a zástupcu Európskej komisie na Slovensku dňa 17. septembra 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.