Modernizujeme strojový park

 

Nová veľkokapacitná nožnica.
Nová veľkokapacitná nožnica. Foto: ŽP EKO QELET

 

V roku 2019 spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. prevádzkovala deväť mobilných a jednu stacionárnu nožnicu, ktoré slúžili na spracovanie veľkokusového šrotu. Technický stav a veková štruktúra zariadení, z ktorých niektoré sú v nepretržitej prevádzke už 32 rokov, nás nútilo zamyslieť sa nad obnovou tohto typu strojných zariadení.
Z uvedeného dôvodu sme koncom roka 2019 realizovali výberové konanie na dodávku novej, veľkokapacitnej nožnice. Z hľadiska logistiky prepravy materiálu a s prihliadnutím na technické možnosti, bolo rozhodnuté, že nové zariadenie bude umiestnené v stredisku Hliník nad Hronom.
Stredisko Hliník nad Hronom je výrobným a administratívnym centrom spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Doteraz bolo vybavené mobilnou hydraulickou nožnicou CNS 400-E, s elektrickým pohonom. Aj z toho dôvodu sme sa zamerali pri výbere na nožnicu s obdobným pohonom, pretože má podľa našich skúseností nižšie prevádzkové náklady a nižšie náklady na celkovú údržbu zariadenia.
Na základe dobrých skúseností s nožnicami od českého výrobcu ŽĎAS a.s., sme v rámci výberového konania oslovili aj túto spoločnosť s technickým zadaním na dodávku vhodného typu zariadenia. Spoločnosť nám pripravila zaujímavú ponuku na hydraulickú nožnicu CNS 730/190-E, s maximálnou strižnou silou 7,3 MN, ktorá umožňuje strihanie šrotu do priemeru 160 milimetrov, resp. profilového materiálu rozmeru 70 x 1 300 milimetrov Rm = 440 MPa (pevnosť vyjadrená v megapascaloch).
Celková hmotnosť zariadenia je 47,5 tony, bez prevádzkových kvapalín a má výrazne vyšší výkon v porovnaní s pôvodne prevádzkovanou nožnicou CNS 400-E.

 

Od investície očakávame zvýšenie produktivity práce, zníženie spracovacích nákladov na prepracovanie veľkorozmerového šrotu a možnosť pružnejšie reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

Z technického hľadiska sme museli realizovať nový elektrický prívod, a to z dôvodu navýšenia výkonovej požiadavky na 167 kilowattov, s istením 400 ampérov. Našťastie, pri výstavbe strediska Hliník nad Hronom uvažovali s jeho ďalším rozširovaním. Výkon trafostanice mal tak dostatočnú výkonovú rezervu na zabudovanie ďalšieho technického zariadenia.
Podľa výrobcu je projekčný výkon nožnice 10 – 20 ton/hodinu (v závislosti na type strihaného materiálu), čo po veľkokapacitnom šrédri a stacionárnej nožnici CNS 800/D-11, bude naším tretím najvýkonnejším zariadením.
Od tejto investície očakáva naša spoločnosť zvýšenie produktivity práce, zníženie spracovacích nákladov na prepracovanie veľkorozmerového šrotu a možnosť pružnejšie reagovať na požiadavky našich zákazníkov.