Mikulášske predstavenie pre deti zamestnancov ŽP a.s.

 

 

Železiarne Podbrezová a.s. pripravili pre deti zamestnancov vo veku od 4 do 12 rokov Mikulášske predstavenie, ktoré sa uskutoční 8. decembra o 14:00 hod. v Dome Kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej.
Kultové Pom Pomove rozprávky maďarského autora Istvána Csukása sú známe úsmevnou fantáziou, láskavým humorom, originálnosťou a aktuálnymi témami. Obyčajné dievčatko Babuľa zisťuje neobyčajné veci vďaka kamarátovi Pom Pomovi, ktorý ju vždy cestou do školy prenesie do farebného príbehu. V každej rozprávke čelí Babuľa alebo jej noví kamaráti nejakému problému. Pom Pom ich však naučí, že riešenie sa vždy nájde.
Vstupenky na predstavenie budú  bezplatné, ich hodnota bude zdaňovaná podľa platných daňových predpisov. Záujemcovia o predstavenie si môžu prísť po vstupenky do 6. decembra na sekretariáty prevádzkarní a odborných útvarov, ktoré tam budú doručené dňa 29. novembra na základe predpokladu ich požiadaviek (prípadne po dohode danej prevádzky/odboru).
Žiadame nahlasovať len deti, ktoré spĺňajú kritéria (vek 4 – 12 rokov, deti zamestnancov), nakoľko pri ich nesplnení nebudú do zoznamov zaradené. Vstupenky žiadame prideľovať len pre deti zamestnancov a nie pre doprovod.
Zoznamy prosím doručiť za Vašu prevádzkareň (respektíve odborný útvar) do 6. decembra na e-mailovú adresu: bardelcikova@zelpo.sk. Požadujeme uviesť meno zamestnanca, prevádzkareň, respektíve odborný útvar, osobné číslo, meno dieťaťa a rok narodenia.