Mierová ulica bude uzatvorená do polovice novembra

 

Pohľad na Mierovú ulicu objektívom A. Nociarovej
Pohľad na Mierovú ulicu objektívom A. Nociarovej

 

Na Mierovej ulici, nad novým závodom ŽP a.s., prebiehajú od konca minulého roka stavebné práce, ktoré sú spojené s realizáciou kanalizácie v obciach Valaská a Hronec. Plán dokončenia tejto časti komunikácie narušili vedľajšie faktory, a tak bol pôvodný termín asfaltovania cesty odložený.
Vozovka na Mierovej ulici, v časti Piesok, je značne frekventovaným úsekom, ktorý je najviac využívaný ako skratka medzi Valaskou a Pieskom. V rámci riešenia kanalizácie bolo rozhodnuté o rekonštrukcii daného úseku, aj kvôli už nevyhovujúcemu stavu.
Vzhľadom na to, že tento úsek úzko súvisí so Železiarňami Podbrezová a.s., a je využívaný aj zamestnancami podniku, bolo zo strany ŽP a.s. vyvinuté maximálne úsilie pre skoré ukončenie stavebných prác a pre následné vyasfaltovanie komunikácie. Konečná realizácia mala byť dokončená v letných mesiacoch, avšak vzhľadom na nepredvídateľné faktory bola odložená.
Začiatkom tohto roka bolo zistené, že v tejto časti je poškodené vodovodné potrubie.
Spomínaná porucha vodovodného potrubia bola jedinou prekážkou k dokončeniu a odovzdaniu úseku, a tak zhotoviteľ Združenie Valaská S-T-H pristupuje aj k oprave potrubia na vlastné náklady.
Aktuálny plán dokončenia komunikácie je nasledovný – do konca septembra bude technológiou pretláčania (bezvýkopová forma) položený nový vodovod, následne bude v priebehu októbra realizované definitívne asfaltovanie komunikácie.
V súčasnosti je úsek, vzhľadom na nezjazdný stav, uzatvorený. Rovnako sú cestné obmedzenia – uzatvorený jeden jazdný pruh – aj na „susednom“ úseku štátnej cesty I. triedy č. 66 (smerom na Čertovicu), kde je premávka riadená semaforom. Obmedzenie potrvá do 15. novembra a do rovnakého času bude uzatvorená aj odbočka a prejazd cez Mierovú ulicu.
Zo strany ŽP a.s. bude aj naďalej vyvíjané maximálne úsilie, aby boli práce dokončené podľa plánu.