Medzinárodný veľtrh naplnil očakávania

Stánok ŽP Group na medzinárodnom veľtrhu v Düsseldorfe. Foto: M. Adamčák

Dňa 20. júna sa v nemeckom Düsseldorfe otvorili brány medzinárodného veľtrhu TUBE & WIRE 2022. V stánku Železiarne Podbrezová Group sa uskutočnilo množstvo stretnutí, na ktorých participovali vedenia spoločností, ich predajcovia, nákupcovia, technici a zástupcovia výrobných úsekov.

Veľtrh Tube je miestom stretnutí najvýznamnejších a najsilnejších v odvetví výroby oceľových rúr a nesie prívlastok obchodná výstava. Počas neho vznikli nové obchodné kontakty a boli vytvárané nové cesty do budúcnosti. Nálada vo výstavných halách bola po štyroch rokoch čakania na osobné stretnutia plná neistoty a otázok o možnom vývoji na trhu, dopadoch vojnového konfliktu a celosvetovej inflácie.
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1 900 vystavovateľov z 50 krajín.

Veľtrh prilákal okolo 69-tisíc návštevníkov z celého sveta. Je to počet oboch súčasne prebiehajúcich podujatí Tube a Wire, počas piatich dní ich trvania. Na Tube 2022 bolo možné vidieť celý rad výrobkov a služieb, a to nielen u výrobcov rúr, ale aj u výrobcov zariadení a technológií na ich spracovanie. Takisto boli prezentované technológie pre meranie a regulačnú techniku, skúšobné, skladovacie a kontrolné systémy.

Množstvo rokovaní so súčasnými a novými partnermi mali predstavitelia predajných spoločností PIPEX Italia a PIPEX Deutschland a taktiež predajcovia výrobných spoločností Transmesa a Tom Ferr. Veľtrh naplnil naše očakávania a potvrdil, že je pre naše spoločnosti jedinečnou príležitosťou na prezentáciu.