Medzinárodný deň lekárov

 

Povolanie lekára patrí rozhodne k tým najťažším. Liečiť ľudí si vyžaduje patričnú odbornosť, trpezlivosť a mnohokrát aj ťažké rozhodnutia. Jeden nesprávny krok môže mať fatálne následky, pričom šanca na nápravu už nemusí existovať. Lekári si zaslúžia našu úctu a vďaku za všetko, čo robia pre pacientov a s akým úsilím bojujú o ich zdravie a život. Zvlášť v tomto období, keď sa už viac ako rok pasujeme s pandémiou, je ich prínos a dôležitosť zdvojnásobená. A práve prvého októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň lekárov, ktorý slávime od roku 1984. Preto majme na pamäti tento významný deň, rešpektujme všetkých medicínskych pracovníkov, lebo nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať ich pomoc.