Medzinárodný deň detí

 

Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej

Medzinárodný deň detí oslavujeme u nás 1. júna. Deti v tento deň dostávajú sladkosti, dospelí im vymýšľajú rôzny program a snažia sa im spríjemniť deň, ktorý je venovaný iba im. Viete, ako táto pekná tradícia vznikla a odkedy Deň detí oslavujeme aj na Slovensku?

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie.

Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viacerých krajinách sveta. Jedna teória hovorí, že čínsky generálny konzul v San Franciscu zhromaždil množstvo čínskych sirôt a zobral ich na festival Dračích lodí v roku 1925, čo bolo práve 1. júna toho roku. A zhodou náhod sa tento dátum zhodoval i s dátumom spomínanej konferencie.

Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný v San Franciscu v spomínanom roku 1925, na Slovensku ho oslavujeme od roku 1950, čiže tento rok je to presne sedemdesiat rokov. Prvý jún ako Medzinárodný deň detí bol pozorovaný v mnohých, hlavne bývalých komunistických krajinách. V západnej Európe a svete sa tento sviatok oslavuje v iné dni a nemá takú popularitu ako napríklad u nás. Je preto niekedy omylom chápaný ako komunistický sviatok, hlavne západnými krajinami.
Vo svete je za Medzinárodný deň detí od roku 1954 zvolený organizáciou UNESCO 20. november. Tento deň je charakterizovaný ako deň svetového bratstva a porozumenia medzi deťmi.

Každá krajina vo svete oslavuje Medzinárodný deň detí v iný deň. Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste, v Nemecku je to ako u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalej NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR 20. septembra a tento sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí poslednú májovú nedeľu. V Japonsku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna, vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských krajinách 4. júla.