Maturitné vysvedčenia si prevzali za prísnych epidemiologických opatrení

 

Tradičný slávnostný akt odovzdávania vysvedčení úspešným absolventom štúdia v Súkromnej spojenej škole Železiarní Podbrezová, za prítomnosti významných hostí a rodičov, sa tohto roku z dôvodu opatrení súvisiacich s koronakrízou, nekonal. Maturity tak, ako vo všetkých typoch stredných škôl na Slovensku, boli realizované aj v našej škole administratívnym spôsobom, podľa nariadenia Ministerstva školstva SR.

Dňa 22. mája 2020 sa zišlo 45 úspešných absolventov Súkromnej spojenej školy Železiarní Podbrezová, organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, aby zavŕšili štúdium prevzatím maturitných vysvedčení. Akt sa uskutočnil v školskej klubovni s dodržaním prísnych epidemiologických opatrení, ochrannými rúškami a predpísaným odstupom, za prítomnosti podpredsedu Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Mariana Kurčíka, členky predstavenstva Ing. Márie Niklovej, riaditeľky školy Ing. Miriam Pindiakovej a triednych učiteľov Mgr. Martiny Završanovej a Ing. Ivana Štubňu.

Najlepšiemu študentovi A. Klementovi blahoželá Ing. M. Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. Foto: I. Kardhordová
Najlepšiemu študentovi A. Klementovi blahoželá Ing. M. Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a.s.

Ing. Marian Kurčík blahoželal absolventom k úspešnému ukončeniu štúdia a poprial im veľa úspechov v ďalšom živote.

Ing. Mária Niklová ocenila skutočnosť, že všetci maturanti ukončili úspešne štúdium a teraz vstupujú do reálneho života. Momentálne je však situácia dosť zložitá. Konštatovala, že okrem koronakrízy sú vo svete ďalšie negatíva a vplývajú aj na chod Železiarní Podbrezová. Nedostatočný objem zákaziek spôsobuje, že vedenie spoločnosti je nútené prispôsobovať pracovný režim danej situácii, a to súvisí s obmedzením výroby. Preto je pochopiteľné, že aj prijímanie absolventov sa uskutoční v etapách.

Zľava Ing. M. Niklová, členka Predstavenstva ŽP a.s. a Mgr. M. Završanová, triedna učiteľka, blahoželajú P. Ľapinovi. Foto: I. Kardhordová
Zľava Ing. M. Niklová, členka Predstavenstva ŽP a.s. a Mgr. M. Završanová, triedna učiteľka, blahoželajú P. Ľapinovi

Mária Niklová zdôraznila, že všetci absolventi, ktorí prejavili záujem o prácu v materskej spoločnosti, budú do pracovného pomeru v Železiarňach Podbrezová prijatí. Tí najlepší už v júni a zaplnia chýbajúce pozície v technickom úseku, ďalší budú prijímaní postupne, až do 1. septembra 2020. Počas tohto leta sa, pochopiteľne, neuskutočnia ani letné brigády. Na záver zaželala všetkým veľa úspechov v práci, či v ďalšom štúdiu.

Riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková zhodnotila vo svojom príhovore štvorročné štúdium, zdôraznila prechod z prezenčnej formy na dištančnú a skonštatovala, že všetci podmienky na úspešné ukončenie štúdia splnili. Riaditeľka školy udelila pochvalu trinástim absolventom za vynikajúci prospech, za reprezentáciu školy v športe, i v oblasti techniky. Nasledovalo prevzatie vysvedčení a ďakovných listov.

Hoci akt nebol pompézny, mal nádych slávnosti a umocnilo ju aj ocenenie najlepšieho absolventa. Stal sa ním Adam Klement a cenu od ALO DIAMONDS, náramok s briliantovým šperkom, odovzdal a k dosiahnutému úspechu mu zablahoželal Ing. Marian Kurčík.

Riaditeľka školy ukončila akt slovami: „Dnes je váš posledný deň stredoškolského života. Rozhodli ste sa buď nastúpiť do práce alebo pokračovať v štúdiu. Tí, ktorí nastúpite do Železiarní Podbrezová, budete mať možnosť popri zamestnaní študovať kombinovanou formou, verím, že budete uvažovať aj o takejto možnosti. Všetkým vám prajem, aby ste zúročili poznatky získané počas štúdia.“