KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOĽBY 2022

Martin Ridzoň: Horehronie má veľký potenciál rozvíjať sa

Osem rokov pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Brezne. Úzku väzbu má aj s akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová. Roky totiž pracoval v ŽP Výskumno-vývojovom centre s.r.o. a v súčasnosti je zamestnancom materskej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. v odbore riadenia a zabezpečenia kvality. Okrem toho je externým zamestnancom a pravidelným členom štátnicových komisií na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave. Nadobudnuté skúsenosti chce zúročiť ako poslanec mesta a aj ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja.

Martin Ridzoň sa v nadchádzajúcich komunálnych a krajských voľbách bude uchádzať o hlasy voličov ako nezávislý kandidát.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca mesta a zároveň za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja?

– Svoj život som pevne spojil s Breznom a naším krajom. V Brezne žijem so svojou manželkou a spolu vychovávame dcérku. Byť poslancom mestského zastupiteľstva a zároveň poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, vidieť do diania v meste, v kraji a podieľať sa na ich zveľaďovaní, je pre mňa veľká zodpovednosť. Vždy ma napĺňala a stále napĺňa práca s ľuďmi. Funkcia poslanca mi dáva možnosť podieľať sa na nápadoch, podnetoch, tvorbe a smerovaní nielen nášho mesta, ale aj kraja. Chcem, aby sa naše prostredie a celé okolie stálo lepším miestom pre život detí, mládeže, dospelých, ale i seniorov. Spolu s primátorom mesta Brezno sa snažíme premieňať mesto k lepšiemu. Získané poznatky z môjho osemročného mandátu v úlohe mestského poslanca chcem zúročiť aj na krajskej úrovni.

Ktorým oblastiam sa chcete primárne venovať?

– Ako zamestnanec v priemyselnom odvetví, mestský poslanec a vysokoškolský spolupracovník mi je blízka najmä oblasť školstva a regionálneho rozvoja z pohľadu tvorby inovačného ekosystému na mestskej i krajskej úrovni. Vo všeobecnosti a v krátkosti by som svoj program zhrnul do trojlístka – vzdelanie, práca a prosperita.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii mestského poslanca sa snažíte ľudí zapájať do diania vo svojom okolí, počúvate ich názory a nápady. Prečo považujete za dôležité s občanmi komunikovať?

– Každý jeden názor, podnet, nápad, ale aj konštruktívna kritika je pre prácu poslanca potrebná a dôležitá. Preto je nevyhnutné s občanmi komunikovať. Spolupráca je základom úspechu. Teším sa, keď vidím záujem obyvateľov o dianie a rozvoj regiónu. Mám radosť, keď po naplnení ich požiadaviek, zodpovedaní otázok a jednotlivých usmernení majú úsmev na tvári a sú spokojní. Spoločne meníme veci k lepšiemu, meníme svoje mesto a kraj pre seba, svoje deti i pre budúce generácie.

 Ako vnímate Horehronie z pohľadu človeka, ktorý sa tu narodil, a po rokoch aj vrátil? Určite má dostatočný potenciál rozvíjať sa…

– Vždy som sa túžil vrátiť domov a usadiť sa v tomto regióne. Chcel som získané poznatky z vysokoškolského štúdia, ako aj z pracovného pôsobenia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, odovzdať nášmu regiónu. Horehronie má veľký potenciál v nás, obyvateľoch. Vďaka vám/nám všetkým sa podarila zvýšiť atraktivita nášho kraja pre miestnych obyvateľov, podnikateľov i potenciálnych investorov. Rovnako tak pre návštevníkov mesta a regiónu. Podľa môjho názoru má náš región potenciál rozvíjať sa a ťažiť najmä v oblastiach priemyslu, inovácií, lesníctva a cestovného ruchu.