Letná sezóna na hrade Ľupča bola opäť úspešná

 

Ľupčiansky hrad tvorí dôležitú zložku kultúrneho a turisticko-ekonomického života regiónu. Svojimi kultúrno-spoločenskými, vzdelávacími a prezentačnými aktivitami sa zameriava predovšetkým na rodiny s deťmi, ale aj ďalšie skupiny širokej verejnosti. Vďaka systematickej záchrane od roku 2002 návštevníci objavujú históriou dýchajúce zákutia hradných priestorov. Odnášajú si pocity hrdosti na minulosť a budúcnosť hradu pod správou Železiarní Podbrezová a. s. 

Pred sto rokmi, 13. marca 1921, zomrel v Banskej Bystrici jeden z najvýznamnejších predstaviteľov tohto mesta a popredná osobnosť moderného slovenského výtvarného umenia, ktorého tvorba dosiahla celoeurópsky rozmer. Sté výročie úmrtia Dominika Skuteckého a jeho tvorba motivovali Mgr. Art. Štefana Kocku k vytvoreniu obrazového cyklu pod názvom „Zrodené z ohňa.“ Výstava obrazov bola otvorená slávnostnou vernisážou a počas leta pritiahla na hrad Ľupča množstvo zaujímavých hostí,  medzi ktorých sa zaradil napríklad Mons. František Rábek, rímskokatolícky biskup ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky alebo Ladislav Ballek, splnomocnený veľvyslanec Slovenska v Iráne s priakreditáciou pre Afganistan a Pakistan.

Pozitívne ohlasy u návštevníkov hradu vyvolalo rozšírenie prehliadkovej trasy o miestnosť Márie Terézie s historickým mobiliárom zakúpeným do majetku Železiarní Podbrezová. Ďalšia zbierkotvorná činnosť podporovaná majiteľom hradu bola zameraná na reštaurovanie archeologických nálezov, čím sa v pravidelných intervaloch každoročne rozrastá historický fond zbierkových predmetov. Prehliadkový okruh hradu Ľupča sa vďaka týmto novinkám predĺžil na jednu hodinu, pri zachovaní veľmi priaznivého vstupného, v porovnaní s inými pamiatkovými a múzejnými zariadeniami.

Počas letných prázdnin hrad Ľupča navštívilo 15 597 turistov. Za mesiac júl to bolo 6 818 návštevníkov a v auguste si hrad prezrelo  8 779 turistov. Napriek viacerým novinkám sa denná priemerná návštevnosť oproti predchádzajúcej letnej sezóne znížila z 328,5 na 294,2 hostí. Príčinou bol aj fakt, že veľa Slovákov sa minulý rok rozhodlo cestovanie do exotických krajín nahradiť spoznávaním kútov našej krajiny, no táto sezóna už bola iná. Najmä začiatkom júna sme monitorovali mierne oslabenie záujmu tuzemských návštevníkov. Navyše, tento rok sa opakuje situácia so značným úbytkom zahraničných turistov. Naplno vidieť, aký je cestovný ruch krehký a naviazaný na rozhodnutia orgánov štátnej moci.

Pozitívne ukazovatele môžeme hodnotiť v oblasti tržieb pri predaji vstupného, ale aj suvenírov, čo výrazne ovplyvnila ich široká a originálna ponuka. Stále je záujem aj o predaj hradnej publikácie, ktorej sa počas júla a augusta predalo len na hrade 35 kusov, čo je viac ako minulú sezónu. To je dôkazom veľmi priaznivej predajnej ceny za kvalitnú a rozsiahlu knihu. Obľube sa teší aj predaj zberateľsky atraktívnych pamätných eurobankoviek, pričom na predaj je určených už len 360 kusov z celkovej emisie 10-tisíc. Čiastočné oživenie sme zaznamenali v záujme o svadobné fotenie, svadobné obrady a prenájom priestorov hradu.

Celkové tržby, napriek zníženej návštevnosti, zostali na podobnej úrovni ako pred rokom. Samozrejme, ich výška sa odvíja od skupinového zloženia návštevníkov (deti do šesť rokov a seniori nad 70 rokov majú vstup do hradu zadarmo, ale do návštevnosti sa započítavajú). Tento faktor nevieme ovplyvniť, ale snažíme sa docieliť, aby sa ľudia na hrade cítili dobre a mali sa sem chuť vracať znovu. V spolupráci s poskytovateľom občerstvenia (lokálnym farmárom Hiadlovským) sme pred hradom v jeho zázemí vytvorili prirodzenú oddychovú zónu, kde si každý návštevník mohol čakanie na prehliadku spríjemniť šálkou kávy, domácim koláčikom alebo výrobkami z farmy Hiadlovec.

Skvelú atmosféru sme vytvorili aj v spolupráci s našimi zanietenými účinkujúcimi (bývalí a súčasní sprievodcovia) pod rúškom noci, kde ožil príbeh Anny Márie Séči, poznačený dedičskými spormi s jej sestrami. Čakanie na nočnú prehliadku spríjemňovala miestna hudobná skupina Dixie Chips v rytmoch swingu, blues a dixielandu bez nároku na honorár. Záujem o vstup  prekonal naše kapacitné možnosti. Pracujeme ale na tom, aby sme  rastúcemu záujmu o aktivity hradu Ľupča vyhoveli v čo najširšej miere aj v budúcnosti pri podobne atraktívnych podujatiach.

Naďalej evidujeme záujem o individuálne prehliadky a plne sa preorientúvame na zabezpečenie plánovaných prehliadok škôl a iných organizovaných skupín. Teší nás obnovená spolupráca s partnermi z cestovného ruchu, ako Tále a. s., Kúpele Brusno a Žrebčín Mlynčok, ktoré nás pravidelne zaraďujú do ponuky výletov pre svojich hostí.

V oblasti propagácie, okrem vlastných aktivít, úzko spolupracujeme s oblastnými organizáciami cestovného ruchu Horehronie a Central. Navyše, tento rok sme rozšírili spoluprácu s novootvoreným informačným centrom Banskobystrického geoparku v Slovenskej Ľupči.  V modernom infocentre nájdete záplavovú zónu s hradom Ľupča, kde deti môžu vidieť, ako búrka zmetie všetko vďaka pritekajúcej vode. Pre starších zvedavcov je k dispozícii 3D model územia Banskej Bystrice a Poľany s premenlivou plochou, ktorá sa dá uchopiť. „Cieľom centra je pracovať s tým čo máme tu doma a za humnom, pretože je to ekonomickejšie, kultúrnejšie a v súlade s rodnou hrudou“, hovorí Michal Vráb, manažér Miestnej akčnej skupiny.

Po skončení hlavnej sezóny sa okrem zabezpečenia chodu hradu zameriavame na plánovanie jeho obnovy a ochrany už revitalizovaných častí, skvalitnenia marketingovej komunikácie, budovanie expozícií a obsahu hradu tak, aby sme návštevníkom priniesli niečo zaujímavé aj ďalšiu sezónu. Hrad Ľupča vďaka aktivitám Železiarní Podbrezová prilákal do nášho regiónu tisícky turistov. Ďakujeme za ďalšiu úspešnú sezónu.