Krvný rýchlotest na protilátky COVID-19 už aj v Zdravotnom stredisku Železiarne Podbrezová

 

Prístroj vyhodnotí hladinu protilátok zo vzorky kapilárnej krvi z prsta.
Prístroj vyhodnotí hladinu protilátok zo vzorky kapilárnej krvi z prsta. Foto: I. Kardhordová

 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) patrí medzi RNA vírusy a je pôvodcom koronavírusovej choroby COVID-19 (COronaVIrusDisease). Vírus sa šíri prenosom z človeka na človeka v prvom rade prostredníctvom kvapôčkovej infekcie. Infikované kvapôčky sa uvoľňujú, keď chorý kašle alebo kýcha, prípadne pri rýchlom tempe reči.

Najlepšou obranou organizmu pred vírusmi je imunitný systém. Vyšetrenie hladín protilátok proti koronavírusu SARS-CoV-2 môže preukázať, či ste sa s vírusom už stretli, či organizmus spustil obrannú reakciu, a či si váš organizmus vybudoval istú mieru imunity tvorbou protilátok.

 

Čo sú protilátky a ako fungujú?

Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznať, označiť a neutralizovať vírus alebo aktivovať iné zložky imunitného systému na jeho zničenie. Hladiny protilátok v rôznej miere pretrvávajú v krvi aj po prekonaní infekcie s cieľom zabrániť opätovnému vzplanutiu ochorenia. Ak máte požadovanú hladinu protilátok, tak si váš imunitný systém vírus zapamätal a vie vás pred ním chrániť.

Prvé protilátky sa podľa dostupných zdrojov začínajú tvoriť 7 – 10 dní po nástupe klinických príznakov (u zhruba 90 percent pacientov). Pacienti s klinickými príznakmi a závažným priebehom ochorenia majú zväčša vysoké hodnoty protilátok. U pacientov bez klinických príznakov sú hladiny protilátok nízke alebo sa tvoria v takej miere, ktorá nie je zistiteľná. V závislosti od triedy protilátky je možné zachytiť ich hladiny aj po uplynutí dlhšej doby.

Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, sú vo vzájomnom vzťahu s klinickými príznakmi a je reálny predpoklad, že sú typické pre akútnu fázu infekcie. Z doterajších skúseností sme ich schopní zistiť v prevažnej miere u pacientov s príznakmi a u tých s ťažším priebehom ochorenia, a to aj dlhodobo, aj po prekonaní infekcie.

Protilátky v triede IgG majú vysokú špecificitu (schopnosť určiť presne skúmaný znak) a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov s klinickými príznakmi a pri závažnom priebehu ochorenia sa predpokladá začiatok ich tvorby v priebehu štrnásť dní. U pacientov bez klinických príznakov potom najskôr po štrnástich až tridsiatich dňoch dňoch po prekonaní infekcie.

Železiarne Podbrezová a.s. budú od 9. júna poskytovať v Zdravotnom stredisku ŽP a.s. pre svojich zamestnancov i zamestnancov dcérskych spoločností vyšetrenie protilátok proti SARS-CoV-2. Rýchly lekársky test na zistenie IgG (dlhodobých) a IgM (akútnych) protilátok proti SARS-CoV-2 ponúka vysokú presnosť a zachytávajú aj protilátky vytvorené po očkovaní proti COVID-19.

 

Ako prebieha testovanie?

Ako vzorka sa používa kapilárna krv z prsta, preto je použitie testov pohodlné. Odber nie je nutné realizovať na lačno.

 

Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky prostredníctvom Informačného systému LEKÁRSKE PREHLIADKY – objedná zamestnanec poverený objednávaním na lekárske prehliadky  (majster, referent, sekretariát). Zamestnanci, ktorým z povahy pracovnej pozície nevyplýva potreba absolvovanie periodických preventívnych prehliadok a ich nadriadení nemajú prístup k systému objednávania na lekárske prehliadky sa objednajú na tel.: kl. 2952, 2959.

 

Cena za vyšetrenie

Odber vzorky a vyšetrenie bez indikácie ošetrujúceho lekára nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si zamestnanec hradí vyšetrenie ako samoplatca. Cena za vyšetrenie protilátok je 15 eur. Platba je možná len v hotovosti.

 

Odber

Odber vzorky bude realizovaný v Zdravotnom stredisku ŽP a.s. každú stredu od 13.30 do 14.30 hodiny. V prípade zvýšeného záujmu budú odberové hodiny rozšírené.  Odber vzorky je možné realizovať v prípade záujmu aj počas zdravotnej prehliadky.

 

Výsledok

Výsledok vyšetrenia obdržíte do dvadsiatich minút od odberu, prípadne vám bude doručený e-mailom v šifrovanej podobe do jedného dňa. Súčasťou výsledku je výška hladiny protilátok.