S Mgr. Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS STABILITA

Kedy začať sporiť na dôchodok a ako si nastaviť mesačný príspevok?

V minulom čísle Podbrezovana sme vás informovali o výnosnosti dôchodkových fondov spoločnosti DDS STABILITA. Ako ale začať so sporením? Na podrobné informácie sme sa opýtali Mgr. Jany Volnerovej, vedúcej marketingovej komunikácie DDS STABILITA:

– Skôr, než odpoviem na túto otázku, dovoľte na úvod krátku štatistiku a pár faktov. Z viacerých prieskumov, realizovaných za posledné dva roky vyplýva, že Slováci si vo všeobecnosti odkladajú približne osem percent zo svojich mesačných príjmov (priemer EÚ je desať percent). Prioritou pre väčšinu z nás je vytváranie finančnej rezervy, ktorá sa nám zíde v prípade nečakaných výdavkov. Za nimi nasleduje sporenie na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a prípadné väčšie nákupy. Až za týmito cieľmi sa ako ďalší zámer objavuje sporenie na dôchodok. Veľakrát však zostáva iba v rovine plánu.

Ilustračné foto: ShutterstockZabúdame na to, že pravidelné sporenie je jedným zo základných predpokladov toho, aby sme sa na budúci dôchodok „poctivo a zodpovedne“ pripravili. V žiadnom prípade nechcem moralizovať, ani poučovať. Z vlastných skúsenosti viem, že mladí ľudia mávajú úplne iné priority a dôchodkový vek je pre nich na míle vzdialený, rovnako ako predstava, že by v čase, keď riešia vlastné bývanie, zakladajú si rodinu, chcú cestovať a trocha si „užiť“, mali ešte odkladať niečo aj na dôchodok, ktorý je v nedohľadne. Paradoxom pritom je, že pri sporení na dôchodok zohráva podstatnú úlohu práve čas, a to aj v prípade, že vaše počiatočné investície do dôchodku nebudú extra vysoké a zaťažujúce.

Najlepšie urobíme, ak so sporením na dôchodok začneme čo najskôr, ideálne hneď potom, ako si nájdeme prvé stabilné zamestnanie. Dĺžka sporenia je totiž dôležitá nielen preto, že si za dlhý čas našetríme oveľa viac, ale tiež preto, že keď začneme peniaze odkladať skôr, pozitívne ovplyvníme aj ich zhodnocovanie, a to aj vďaka zloženému úročeniu, ktoré v prípade sporenia na dôchodok funguje dokonale.

Vysvetlíte nám to na konkrétnom príklade?

– Ak si na dôchodok chceme nasporiť povedzme 100 000 eur a začneme sporiť vo veku 25 rokov, postačí mesačne odkladať 50 eur (suma spolu s príspevkom zamestnávateľa).

Ak budeme takto sporiť do veku 65 rokov, v skutočnosti reálne vložíme 24 000 eur. O zvyšok sa postarajú úroky (v tomto príklade počítame s priemerným zhodnotením približne šesť percent ročne).

Ak ale do systému vstúpime vo veku 45 rokov, na rovnakú výslednú sumu už potrebujeme mesačne odkladať 220 eur. Reálne tak zaplatíme 52 800 eur a úroky už netvoria ani celú polovicu.

Tento zjednodušený výpočet jasne ukazuje, aký dôležitý je pri investovaní a tvorbe dlhodobých aktív na dôchodok čas. Neoplatí sa spoliehať na to, že začnem síce neskôr, ale vkladať budem o to vyššiu sumu. Peniaze už nebudú mať toľko času na zhodnotenie a vo vyššom veku sa už neodporúča ani sporiť v rizikovejších fondoch, ktoré vám vyššie zhodnotenie dokážu zabezpečiť. Odporúčanie je preto jednoznačné, a to začať sporiť na dôchodok čo najskôr, aj keď s nižšou sumou. Samozrejme, suma o ktorej hovoríme je tiež dôležitá. Ak si odkladáme mesačne 5 eur, ťažko môžeme mať nejaké väčšie očakávania. Ukazuje sa, že takou celkom „rozumnou“ sumou na úvod je aspoň 15 eur mesačne. Ak má klient nárok na daňovú úľavu, využije pri tejto sume jej plnú výšku, a to je ďalšia veľká výhoda, o ktorej sme už písali. Ak máme možnosť odkladať si viac, o to lepšie.

Príspevok je možné nastaviť iba pevnou sumou?

– Keď už spomíname nastavenie príspevkov, rada by som zdôraznila, že príspevok si môžeme nastaviť nielen pevnou sumou, ale aj percentuálne. To znamená, že ak máme hrubú mzdu napr. 1 000 eur a nastavíme si príspevok vo výške dvoch percent, bude to mesačne 20 eur. Percentuálne nastavenie príspevku je veľmi výhodné, nakoľko automaticky kopíruje náš príjem, vrátane valorizácie, prípadne odmien a pod. Príspevok sa nám teda upravuje automaticky a klient má o starosť menej. Akákoľvek zmena príspevku je veľmi jednoduchá, bezplatná a neobmedzená. Stačí, ak zamestnanec zájde na mzdové oddelenie a vyplní tlačivo „Zmena výšky príspevku“. Zamestnávateľ tlačivo potvrdí a odošle do spoločnosti STABILITA. Tlačivo je dostupné aj na našej webovej stránke www.stabilita.sk v časti Tlačivá.

Vaše prípadné otázky, ktoré vás ohľadne dôchodkového sporenia zaujímajú, môžete posielať na noviny@zelpo.sk, prípade podnikovou poštou do redakcie Podbrezovana. Jedného z vás odmeníme darčekovými predmetmi od spoločnosti STABILITA.