Každý z nás môže zachrániť život

 

Aj zamestnanci našich súkromných škôl sa neustále vzdelávajú a niektorí z nich sa zúčastnili aj Kurzu prvej pomoci.
Aj zamestnanci našich súkromných škôl sa neustále vzdelávajú a niektorí z nich sa zúčastnili aj Kurzu prvej pomoci. Foto: FB

 

Občas sa niekto z nás alebo našich blízkych ocitne v situácii, kedy si zdravotný stav vyžaduje urýchlenú odbornú lekársku pomoc. Lekár je však nablízku len veľmi zriedka, a preto je veľmi dôležité, aby každý z nás vedel ľuďom v núdzi poskytnúť prvú pomoc.
Zásady prvej pomoci sú veľmi jednoduché a treba mať na pamäti, že akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna. Aj preto sme sa rozhodli našim žiakom sprostredkovať prednášky zamerané na poskytovanie prvej pomoci.
Prvú prednášku absolvovali žiaci prvého ročníka a niektorí žiaci z vyšších ročníkov, ktorí chcú svoje znalosti a zručnosti preukázať v súťaži družstiev prvej pomoci, organizovanej Slovenským Červeným krížom. Históriou Červeného kríža a základmi prvej pomoci ich previedla Ing. Spodniaková.
Druhá prednáška spojená s diskusiou už bola určená pre žiakov, ktorí sa pripravujú na súťaž. Ďakujeme za ňu Bc. Majke Boháčikovej. Podľa štatistík len 5 až 10 percent obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc. Nám ostáva len dúfať, že tieto čísla sa budú neustále zvyšovať.
A čo sa mohli účastníci kurzu prvej pomoci naučiť? Napríklad to, ako ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy a popáleniny, ako resuscitovať dospelého i dieťa, čo je AED a ako ho používať, čo je dôležité pri dopravnej nehode či ako správne telefonovať na tiesňovú linku.
Garantmi Kurzu prvej pomoci Slovenského Červeného kríža sú lekári, záchranári a zdravotné sestry z praxe. Akreditovaný Kurz prvej pomoci obsahuje všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci. Jeho absolventom sú aj uchádzači o vodičský preukaz.