Hydrocentrála Piesok v strednej oprave

 

Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sa vykonávajú každoročne, spravidla na konci leta, respektíve začiatkom jesenných mesiacov. V tomto období počítame s klesajúcimi množstvami vody na vodných tokoch, čo sa úmerne prejaví aj na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

Jozef Pindiak čistí komutátor budičaStredná oprava technologického zariadenia Hydrocentrály (HC) Piesok prebieha v týchto dňoch, od 17. do 21. augusta. Práce vykonávajú zamestnanci prevádzkarne energetika, stredisko starý závod a zameriavajú sa na opravu a revíziu strojnej a elektrickej časti technologického zariadenia HC Piesok.

Pokládka potrubia úžitkovej vodyZároveň od júla prebieha realizácia prvej etapy rekonštrukcie potrubia úžitkovej vody z HC Piesok na šrotové pole Piesok ŽP a.s. a rekonštrukcia 6 kilovoltového (kV) vzdušného vedenia HC Piesok – šrotové pole Piesok.

Pôvodné vzdušné vedenie 6 kV bude nahradené novým káblovým vedením, uloženým v zemi, v súbehu s novým potrubím úžitkovej vody.

 

Postupne, podľa harmonogramu, budú naši energetici pokračovať strednými opravami aj v ďalších hydrocentrálach. Pohľad na HC Jasenie