FMMR TUKE patrí medzi progresívne fakulty

 

Tento status nepochybne vyplýva aj z výskumných tém projektov, ktorým sa vedci na fakulte venujú. Aktuálne sa, popri iných projektoch, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) venuje aj výskumu zabezpečenia opakovateľnosti a presnosti kvality produktov vyrábaných aditívnymi technológiami z kompozitných materiálov a plastov.

Úlohu rieši FMMR v rámci projektu Výskum variability vlastností produktov vyrábaných z kompozitných materiálov aditívnymi technológiami.

Aditívne technológie patria do oblasti digitálneho priemyslu a predstavujú spôsob výroby rôznych produktov vo vrstvách využitím technológie 3D tlačiarne na základe 3D počítačového modelu. Prvá výroba aditív sa sústredila na výrobu z polymérnych materiálov. Dnes sú 3D tlačiarne schopné pracovať s kompozitnými práškami, rôznymi druhmi kovov, plastmi, keramikou, pieskom, ale aj biologickým materiálom.

Tento rozsah použitých materiálov spolu s rozvojom aditívnych výrobných technológií umožňujú využívať hotové produkty v spotrebnom priemysle, strojárenstve, medicíne, leteckom a vesmírnom priemysle. Keďže ide o tvorbu objemového produktu a jeho použitie je spojené s vysokými nárokmi spotrebiteľa, je na mieste kvalita, ale aj environmentálna zneškodniteľnosť konečného produktu.

Okrem zaujímavých projektov, mnohých možnostiach štúdia a takmer stopercentnom uplatnení absolventov, Jakub Turis – študent FMMR odpovedá, prečo študovať práve na tejto fakulte:

„Štúdium na FMMR odporúčam každému, pretože je tu možnosť výberu z viacerých možnosti a v neposlednom rade aj – vynikajúci prednášajúci. Pre mňa osobne je na štúdiu na FMMR najzaujímavejšie to, že nás učia špičky vo svojich odboroch. Ich poznatky sú na nezaplatenie. Niekedy je štúdium popri zamestnaní náročné, ale keď som sa už na tento „boj“ dal, tak ho nevzdám. Dúfam, že po ukončení štúdia sa v rámci spoločnosti dostanem na lepšiu pracovnú pozíciu s vyšším platovým ohodnotením.“

 

Prečo u nás študovať?

  • Orientácia na prax a požiadavky zamestnávateľov,
  • Možnosť študovať svoju oblasť minimálne semester na zahraničnej univerzite,
  • Bez prijímacích testov.

Bez prijímacích skúšok:

  • Termín podania prihlášky: 31. apríl 2021,
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 4. september 2021,
  • Poplatok: 20 eur – elektronická prihláška v nevyhnutných prípadoch: 30 eur – papierová prihláška.

Bližšie informácie:

tel.: +421 55 602 2421, +421 55 602 2429,

e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk alebo web: http://fmmr.tuke.sk/