Študentská osobnosť Slovenska

 

 

Technická univezita v Košiciach , Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie má študentskú osobnosť Slovenska pre akademický rok 2016/2017

Martina Hrubovčáková uspela ako prvá žena v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika.

 

Martina Hrubovčáková uspela ako prvá žena v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika.
Martina Hrubovčáková uspela ako prvá žena v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika.

 

V kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika bola 13. decembra 2017, v rámci tohoročnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, na slávnostnom vyhodnotení ocenená doktorandka Martina Hrubovčáková z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. „Je to pre mňa o to cennejšie, že som v tejto kategórii uspela ako prvá žena a navyše som bola medzi ocenenými jedinou zástupkyňou z východného Slovenska,“ povedala Martina  po odovzdávaní ocenení v Pálfyho paláci pod Bratislavským hradom.  Navyše v tomto ročníku bolo podľa jej slov nominovaných v 11 kategóriách takmer 90 mladých ľudí, čo znamená, že sa jej podarilo obstáť v mimoriadne silnej konkurencii.  Martinu na slávnosti sprevádzal jej manžel a tiež dekanka fakulty a zároveň školiteľka  Iveta Vasková.

Ocenenie študentská osobnosť Slovenska roka je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách, predstaviť ich širokej verejnosti  a motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Navyše, nominácie posudzujú špičkoví odborníci na danú oblasť uznávaní na Slovensku i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Martina Hrubovčáková získala ocenenie za študijné výsledky,  publikačnú činnosť, no v prvom rade za prínos jej dizertačnej práce, ktorým je patent na aditívum používané v zlievarňach.  Táto prísada podľa autorky práce zabezpečuje hladký povrch odliatkov primárne pre automobilový priemysel, no rovnako ju možno použiť pre všetky liatinové a oceľové odliatky vo všetkých sférach priemyslu.