Európu čaká transformácia oceliarstva

Na konferencii a výstave prebrali hostia rôzne zaujímavé témy. Foto: M. Adamčák

Viac ako tristo spoločností sa od 9. do 11. mája zúčastnilo medzinárodnej konferencie a výstavy Made in Steel 2023. Uskutočnila sa na výstavisku Fiera Milano v Miláne. Na podujatí bol zastúpený najmä taliansky oceliarsky priemysel od výroby až po použitie ocele, vrátane jej spracovania, služieb a logistiky. Štvrtina vystavovateľov bola z iných krajín.

Made in Steel potvrdil svoj význam ako komunitný a kultúrny priestor, ako miesto pre vzájomné informovanie sa a hľadanie nových nápadov a zároveň ako systémový prvok umožňujúci formovať súčasnosť a budúcnosť európskeho oceliarstva.

V duchu prvého ročníka, ktorý sa uskutočnil v roku 2005, Made in Steel nie je „len“ veľtrh. Ide o priestor pre rozvoj vzťahov so zákazníkmi, predvídanie trhových trendov a cien. Zároveň ale dáva možnosť rozpoznať krátkodobú a strednodobú perspektívu dodávateľského reťazca ocele. Tohtoročný desiaty ročník sa odohrával v znamení hesla „GENERÁCIE, ktoré pretvárajú náš svet.“ Made in Steel 2023 bol špeciálne zameraný na zmenu, najmä technologickú, ale aj generačnú.

Obrovské náklady na premenu

Dnes čelíme novému svetu a ešte naliehavejšie ako kedykoľvek predtým sa zamýšľame nad otázkami udržateľnosti a s ňou spojenej potreby inovácii a investícií. Ide o otázky, na ktoré si oceliarstvo bude musieť odpovedať počas svojej transformácie na požiadavky cirkulárnej ekonomiky. Ekonomiky, ktorej cieľom je minimalizovať negatívny vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie a zároveň maximalizovať využívanie zdrojov. Hospodársky systém, ktorý bude dlhodobo udržateľný pre budúce generácie.

V Európe sa asi 60 percent ocele vyrába vo vysokých peciach použitím uhlia (takmer 90 miliónov ton ročne). Európske združenie pre oceľ (Eurofer) odhaduje, že najmenej polovica z tohto čísla bude v blízkej budúcnosti vyrábaná v elektrických oblúkových peciach, s víziou dekarbonizácie a s cieľom čeliť čoraz vyšším nákladom spojeným s kvótami CO₂. Transformácia oceliarstva prinesie technologické problémy, požiadavku na nové profesie, ale najmä obrovské náklady na túto premenu. Odhadované investície sú vo výške jednej miliardy eur na každý milión ton novej zelenej ocele.

Ekologickejšia výroba

Výroba ocele v elektrických oblúkových peciach je, v porovnaní s tradičnými vysokými pecami a konvertormi, výrazne ekologickejšia. V prípade, že elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako sú vodné, slnečné, ale aj nukleárne elektrárne, výroba ocele v elektrických peciach je ešte ekologickejšia. Okrem toho je táto výroba aj hospodárnejšia, pretože elektrické pece môžu byť prevádzkované efektívnejšie a flexibilnejšie, v porovnaní s tradičnými vysokými pecami a konvertormi.

Výroba v elektrickej oblúkovej peci znamená najpokrokovejší spôsob výroby ocele na ceste k dekarbonizácii. Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová dokázala desiatkami investícií v posledných rokoch znížiť emisie CO₂ o takmer 58 percent, v porovnaní s rokom 1990, čím sa výrazne priblížila k splneniu cieľov technologickej udržateľnosti. Recyklujeme oceľový šrot, ktorého podiel vo vsádzke je 98 percent, elektrická energia používaná v procese výroby pochádza z obnoviteľných zdrojov a z jadrovej energie v objeme 77 percent. A zároveň všetky výrobky spoločnosti sú plne recyklovateľné.

Železiarne Podbrezová sú dnes šampiónom v dekarbonizácii, a to vďaka vedomostiam, technológii a svojim pracovníkom. Pracujme na tom, aby sme si toto výnimočné postavenie udržali.