Editoriál

 

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 umožnili Železiarne Podbrezová a.s. svojim pracovníkom, zamestnancom dcérskych spoločností, ich rodinným príslušníkom, aj žiakom končiacich ročníkov Súkromnej spojenej školy ŽP a ich rodičom už po tretíkrát od začiatku roka. Každý týždeň je mobilné odberové miesto v Dome kultúry v Podbrezovej k dispozícii tým, ktorí sa chcú otestovať a denne doň prichádzajú stovky záujemcov.

O bezproblémový priebeh testovania sa stará už zohratý tím dobrovoľníkov z radov zamestnancov personálneho úseku, našich zdravotníkov – zamestnancov odboru bezpečnosti a životného prostredia, ako aj dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o. či zamestnancov ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a ŽP Informatika s.r.o. Aj napriek tomu, že zainteresovaní mali pred prvým testovaním veľmi málo času na prípravu a nemali s niečím podobným žiadne skúsenosti, vďaka zodpovednému prístupu, výbornej organizácii systémového riešenia a odhodlanosti, prebehlo už prvé kolo testovania s najvyššou mierou spokojnosti zúčastnených. Tí veľmi oceňujú najmä systém objednávania, príjemné vystupovanie testujúcich tímov a možnosť čakania na výsledky, síce s dodržaním prísnych epidemiologických pravidiel, ale v interiéri domu kultúry. Zostáva nám len vyjadriť obdiv a poďakovanie všetkým, ktorí sa dobrovoľne podieľajú na testovaní a všetkým testovaným poďakovať za ich disciplinovanosť a zodpovedný prístup. Hoci je najväčším želaním nás všetkých, aby sa situácia zvrátila a nebolo potrebné podstupovať ďalšie kolá testovania, Železiarne Podbrezová a.s. budú zabezpečovať túto službu svojim zamestnancom dovtedy, kým si to bude pandemická situácia vyžadovať.