Editoriál

Je tu čas prípravy na Vianoce, sviatky rodiny. V nedeľu zapálime prvú sviečku na adventnom venci a začína sa čas radostného očakávania, pre kresťanov v podobe narodenia Ježiša Krista. Hoci žijeme v ťažkom období poznamenanom pandémiou a opatreniami s ňou súvisiacimi, všetci dúfame, že ak budeme disciplinovaní, podarí sa nám ju poraziť čo najskôr. Nech sú nastávajúce adventné dni pre nás prípravou na niečo, čo prináša zmysel a najmä pocit radosti . Využime čas a prehodnoťme si sami seba, zamyslime sa nad tým, čo robíme zle a mali by sme konať inak. A čo je najdôležitejšie, táto doba nepochybne poučila väčšinu z nás, že Vianoce nie sú konzumné sviatky. Nevnímajme ich preto tak a pripravujme sa na ne skôr duševne. Vážme si svojich blízkych a snažme sa robiť nezištné činy, ktorými potešíme ľudí okolo seba.


Foto: I. Kardhordová