Dychovka potešila zamestnancov aj obyvateľov okolitých obcí

Dychová hudba Železiarne Podbrezová počas koledovania pred hutníckym múzeom v starom závode. Foto: T. Kubej

Koledovanie Dychovej hudby Železiarne Podbrezová v predvianočnom čase je už peknou tradíciou. Výnimkou nebol ani záver minulého roka, kedy hral náš orchester na rôznych miestach, vrátane fabriky. Koledovania sa zúčastnilo, spolu s dirigentom Jakubom Lacom, osemnásť členov podbrezovskej dychovky.

„Hrali sme na Šupkovej ulici v Podbrezovej, potom pred starým závodom, na sídlisku Štiavnička, v Hronci a nakoniec aj na námestí vo Valaskej pri živom Betleheme,“ povedal Jakub Laco.

Počasie dychovým nástrojom prialo a skôr to vyzeralo na jeseň alebo jar. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy prevládali mínusové teploty, to členovia orchestra privítali. Mrazy totiž nie sú komfortné nielen pre hudobníkov, ale ani pre ich nástroje, ktoré im v minulosti neraz zamŕzali.

Repertoár Dychovej hudby Železiarne Podbrezová tvorili klasické vianočné koledy v úprave Mikuláša Schneidera Trnavského, ktoré ľudia poznajú i z Jednotného katolíckeho spevníka. Zazneli piesne Búvaj dieťa krásne, Tichá noc, Narodil sa Kristus Pán či Aký je to svit. „K tradičným koledám sme pripojili i známu vianočnú pieseň Roľničky (Jingle Bells) v mojej úprave. Tak, ako vediem dychovú hudbu už od začiatku, nieslo sa i koledovanie. Vždy sa snažím starý a tradičný repertoár ozvláštniť niečím novým,“ uzavrel Jakub Laco.