Dychová hudba Železiarne Podbrezová
získala na festivale viacero ocenení

Jakub Laco (v strede vľavo) preberá ocenenie z rúk Petra Jenču, starostu Valaskej. Foto: M. Gončár

 

Festival dychových hudieb v obci Valaská – Memoriál Jožka Kučeru, napísal v druhý júnový víkend jubilejnú 50. kapitolu. Neodmysliteľnou súčasťou hudobnej prehliadky je už desaťročia Dychová hudba Železiarne Podbrezová, ktorá stála pri zrode tohto obľúbeného podujatia.

Jej členovia, pod taktovkou dirigenta Jakuba Laca, potešili návštevníkov tohtoročného festivalu príjemným umeleckým vystúpením. Okrem zahraných skladieb si v závere svojho koncertu prevzali viacero ocenení. Najmladšia členka, klarinetistka Eva Honková, získala cenu za prínos a reprezentáciu dychovej hudby. Rovnaké ocenenie sa dostalo do rúk flautistke Leonke Jančovej.

„Obe dievčatá reprezentujú našu najmladšiu generáciu hudobníkov a pevne verím, že v tradícii dychovej hudby budú naďalej pokračovať,“ vyslovil želanie Jakub Laco. Neboli to však jediné individuálne ocenenia pre členov nášho orchestra. Za rozvoj dychovej hudby bola odmenená aj dlhoročná členka Eva Bamburová. Ceny odmeneným odovzdali Peter Jenča, starosta obce Valaská a Tatiana Salajová, riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Odmenili aj kolektív

Špeciálnu cenu za dlhoročnú spoluprácu a organizačné vedenie orchestra si prevzal Vojtech Kotrán, najstarší člen Dychovej hudby ŽP, ktorý sa minulý rok dožil krásneho životného jubilea. Odovzdal mu ju Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska. Odmenení neboli iba jednotlivci, ale i celý kolektív našej dychovky za dlhoročnú spoluprácu s festivalom vo Valaskej.

„Som nesmierne rád za všetky ocenenia. Veľmi ma teší najmä fakt, že môžeme byť súčasťou dlhoročného festivalu a taktiež, že sa nám darí, spoločne s dychovými orchestrami v regióne, udržať túto krásnu tradíciu,“ pokračoval J. Laco.

Druhé veľké vystúpenie

Klaudia Chomisteková vystupuje s dychovkou na viacerých akciách. Foto. M. GončárČlenovia Dychovej hudby ŽP si nedeľné vystúpenie pred desiatkami divákov naplno užili. Predchádzajúce obdobie pandémie bolo pre nich náročnou skúškou. „Koncert vo Valaskej nebol prvým po pandémii. Pred niekoľkými dňami sme účinkovali na Medzinárodnom festivale mládežníckych dychových hudieb v Piešťanoch, kde sme boli pozvaní ako hostia. Samozrejme, bolo veľmi náročné vrátiť sa späť do kondície, v ktorej sme boli pred pandémiou. Ale i napriek dvojročnej prestávke, ktorú sa nám občas podarilo na krátky čas prerušiť, sme boli všetci plní odhodlania a chuti pracovať na novom repertoári a vrátiť dychovému orchestru zvuk, ktorým sme sa rozlúčili novoročným koncertom v roku 2020,“ doplnil dirigent.

Pozývajú nových členov

Ťažké obdobie je, zdá sa, minulosťou a pred našou dychovkou sú ďalšie nové výzvy. Pod taktovkou skúseného dirigenta budú členovia nášho orchestra naďalej tvrdo pracovať, aby zachovali tradície a potešili svojich poslucháčov. „Je obrovská česť a zodpovednosť stáť na čele jedného z najstarších umeleckých kolektívov na Slovensku. Je to obzvlášť náročné v dobe, kedy mladá generácia nemá taký záujem o dychovú hudbu ako v minulosti. Plánujeme začiatkom budúceho školského roka urobiť výchovný koncert pre deti a taktiež verejnú skúšku. Budeme dúfať, že sa nám do najstaršieho orchestra na Slovensku podarí dostať novú najmladšiu generáciu, aby sme mohli ďalej rozvíjať tradíciu dychovej hudby,“ prezradil J. Laco a v závere dodal: „Touto cestou by som chcel vyzvať rodičov, aby zvážili účinkovanie svojich ratolestí v dychovej hudbe, a tým pomohli udržať tradíciu. Samozrejme, dvere sú otvorené pre všetky vekové kategórie bez rozdielu vzdelania či civilného povolania.“