Dňa 17. februára 2017, vo veku 63 rokov,  navždy odišiel Ing. Ladislav PAPÍK, riaditeľ SGS Slovakia, spol. s  r.o. Košice. 

Lúčime sa s Ing. Ladislavom PAPÍKom, riaditeľom SGS Slovakia

  

Ing. Ladislav PAPÍK, riaditeľ SGS SlovakiaFirma SGS Slovakia, spol. r.o., ako pobočka SGS Ženeva, bola etablovaná v Košiciach v roku 1992. Ing. Ladislav Papík sa stal jej riaditeľom a už v novembri roku 1993 vykonával poradenskú činnosť pre Železiarne Podbrezová pri zavádzaní systému riadenia kvality podľa ISO 9002. Prvá previerka systému riadenia kvality sa uskutočnila 23. – 25. januára 1995, v tíme bol aj riaditeľ SGS Slovakia Ing. Ladislav Papík, ktorý nasledujúcich dvadsaťštyri rokov pravidelne navštevoval Železiarne Podbrezová na recertifikačných auditoch.

 

Česť jeho pamiatke.