Desaťpercentná DPH zníži cenu jedla

Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Železiarňach Podbrezová a.s., fakturuje od 1. januára 2023 stravovanie pre zamestnancov ŽP a.s. s desiatimi percentami DPH. Dôvodom je novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou došlo k zníženiu DPH v gastro sektore z dvadsať na desať percent.

Cena jedla sa z tohto dôvodu, s platnosťou od 1. januára, znižuje z pôvodných 7,50 eura na sumu 6,88 eura. Cena jedla pre zamestnanca sa zníži za každú odpracovanú zmenu z pôvodnej sumy 1,10 eura na sumu 1,01 eura. Za odpracovanú zmenu sa pritom považuje zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny (t.j. minimálne 4,5 hodiny). Pri pracovných zmenách dlhších ako 11 hodín (v našich podmienkach zamestnanci pracujúci v režime 11,5 hodiny) poskytne zamestnávateľ dve jedlá.

V prípade, ak si zamestnanec preberie stravu nad limit, teda stravu vydanú nad počet odpracovaných zmien v danom mesiaci, zaplatí za každé takéto jedlo sumu 6,88 eura.