Deň Zeme v našej škole

Deň Zeme Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Našim žiakom sa podarilo vyzbierať mnoho vriec odpadu. Foto: M. Stieranková

Deň Zeme si od roku 1970 každoročne pripomíname 22. apríla. Do aktivít súvisiacich s týmto dňom sa pravidelne zapája aj Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová a inak tomu nebolo ani tento školský rok.

Naši žiaci sa počas Dňa Zeme obliekli do modrej a zelenej, čo symbolizovalo farby našej planéty. Upratovali areál školy, cestu od nej smerom do Podbrezovej a malú časť Lopeja.

„Podarilo sa nám naplniť množstvo fúrikov bioodpadu, ktorý sme dali na kompost. Triedili sme plasty aj ostatný odpad. Vrecia sme nerátali, ale zbieralo deväť tried. Jedna z nich mi, napríklad, hlásila šesť vriec. Žiaci upratovali okolie počas dvoch vyučovacích hodín,“ informovala učiteľka Mgr. Martina Stieranková.

Okrem oblečenia a upratovania bola vyhlásená aj súťaž o najzaujímavejšiu nástenku. Ďalšia aktivita bola dobrovoľná a žiaci mohli pripraviť prezentáciu alebo plagát, v ktorých mali zadefinovať základné pojmy ako hoax a kritické myslenie. Uviesť mali päť až desať environmentálnych hoaxov a vyvrátiť ich uvedením overených zdrojov. Súčasťou boli aj pravidlá argumentácie v online diskusiách.