Deň zdravia sa konal už po šiestykrát

 

Deň zdravia je pre mládež veľmi dôležitý
Deň zdravia v našich školách. Foto: T. Krnáčová

 

Dňa 31. januára sme mali v našej škole, Súkromnom gymnáziu v Podbrezovej, „Deň zdravia“. Bol to už šiesty ročník a tradične sa v každej triede od rána chystal zdravý pokrm. Deň zdravia slúži na zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle.

Všetko bolo v rámci súťaže, kde žiaci dostávali body za pripravované jedlo. Hodnotené boli viaceré aspekty, a to estetická úprava, chuť, názov či recept. Ďalej bola hodnotená nátierka, ktorú súťažiaci robili počas varenia, plagát na tému „propagácia ovocia a zeleniny“ a pohybová aktivita, ktorej sa žiaci zúčastnili v telocvični. Na piatej vyučovacej hodine sa všetci, žiaci aj učitelia, presunuli do školskej klubovne, kde sa konalo vyhodnotenie. Odmenené boli prvé tri miesta.

V rámci Dňa zdravia sme mali aj prednášku o rakovine hrubého čreva. Žiaci sa dozvedeli význam zdravého stravovania v prevencii onkologických ochorení a mohli si vyskúšať prípravu zdravého taniera. Taktiež bola pre nich pripravená modelová ukážka výživovej pyramídy.

Ďakujeme Rade rodičov pri Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová, ktorá nám každý rok poskytuje finančnú pomoc na našu akciu Deň zdravia.