DDS STABILITA pokračuje vo výborných výsledkoch

 

V našej rubrike o dôchodkovom sporení vám pravidelne prinášame informácie i cenné rady ohľadom doplnkového dôchodkového sporenia v DDS STABILITA, vďaka čomu môže byť investícia do vlastnej budúcnosti oveľa efektívnejšia. Ako sa darilo jednotlivým fondom v prvom polroku sme sa opýtali Mgr. Jany Volnerovej z DDS STABILITA.

 

DDS STABILITA pôsobí na trhu už dvadsaťštyri rokov a počas svojej existencie uzatvorila viac ako štvrť milióna účastníckych zmlúv. Koľko ich pribudlo v tomto, stále nezvyčajnom, roku?

– Od začiatku roka nám pribudlo 2 500 nových zmlúv. Spoločnosť spolupracuje so 7-tisíc zamestnávateľmi, ktorí svojim zamestnancom pravidelne mesačne prispievajú na ich budúci doplnkový dôchodok. Aj napriek ťažkému obdobiu, ktoré prežívame kvôli koronakríze, počet týchto zamestnávateľov neustále rastie a od začiatku roka 2021 ich pribudli takmer tri stovky.

 

Aký bol priemerný mesačný príspevok?

– Výška priemerného príspevku (účastník + zamestnávateľ) z roka na rok rastie a aktuálne sa pohybuje na úrovni približne 40 eur mesačne. V tejto súvislosti je dôležité hlavne to, že veľká časť klientov sa o svoj budúci dôchodok začína aktuálne zaujímať a zaujala naozaj zodpovedný postoj k svojej budúcnosti. Neustále rastie počet tých, ktorí si svoj mesačný príspevok zvýšili minimálne na 15 eur a môžu tak naplno využiť aj ďalší a jedinečný benefit tretieho piliera, a to daňovú úľavu. Okrem nej klientov, samozrejme, zaujíma predovšetkým efektivita investície, čiže výkonnosť fondov, v ktorých majú investované svoje peniaze.

 

Keď hovoríme o investovaní do fondov, zvyšuje sa záujem o rizikovejšie fondy?

– Postupne áno, čo je rozhodne veľmi pozitívny signál. Aj v tomto roku sa zatiaľ opakovane potvrdzuje pravidlo, že na dôchodok netreba odkladať, ale investovať. Investovať rozumne a aj s istou mierou rizika, ktorá k investovaniu neoddeliteľne patrí. Najmä mladší účastníci, ktorým do dôchodku zostáva ešte viac ako 10 – 15 rokov, začínajú konečne odvážnejšie investovať v rizikovejších fondoch, ktoré svojou výkonnosťou dokážu nielen „porážať“ infláciu, ale efektívne zhodnotiť majiteľovi jeho osobný účet. DDS STABILITA ponúka dva takéto fondy –  akciový a indexový príspevkový fond.

 

A ako sa darilo jednotlivým fondom?

– Obidva fondy dosiahli za prvých šesť mesiacov roka veľmi pekné výsledky. V Indexovom fonde sa zhodnotili úspory za šesť mesiacov o viac ako 11 percent (v roku 2020 to bolo vysoko nadštandardných takmer 30 percent). Akciový fond si pripísal prvý polrok takmer 8 percent. Hovoríme pritom o čistom zhodnotení, už po odpočítaní všetkých poplatkov za správu fondu.

Príspevkový fond, ktorý je určený predovšetkým klientom, ktorí sa už blížia k dôchodkovému veku, patrí ku konzervatívnym fondom. Jeho investičná stratégia nie je zameraná na dosahovanie vysokých výnosov, ale skôr na udržanie a zachovanie hodnoty doterajších úspor a zamedzenie väčším výkyvom, ktoré by už bolo ťažké korigovať. Aktuálne zhodnotenie v tomto fonde dosahuje od začiatku roka 1,8 percenta.

Klienti si môžu aktuálny stav svojich osobných dôchodkových účtov DDS STABILITA pozrieť po prihlásení na PORTÁL účastníka, ktorý nájdu na webovej stránke spoločnosti www.stabilita.sk