Ďakujeme

 

Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a zdravotníckemu personálu oddelení ARO a neurológie NsP, n.o. Brezno za poskytnutú pomoc pri liečbe mojej manželky Ivety Obrstovej.

***

Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení KOTVA v Brezne vyslovuje srdečné a úprimné poďakovanie Nadácii Železiarne Podbrezová za poskytnutý sponzorský dar – finančný príspevok. Vďaka tejto pomoci a podpore sme pre klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb Špecializovaného zariadenia Kotva zakúpili osobné ochranné prostriedky – jednorazové rúška a rukavice.
Nadácia Železiarne Podbrezová tak finančným príspevkom prispela k prevencii klientov a zamestnancov ŠZ Kotva proti ochoreniu COVID-19.