Chce to len trochu disciplíny

 

Je leto a okrem dopravy autobusmi a osobnými motorovými vozidlami pribúdajú zamestnanci, ktorí sa dopravujú do práce na rôznych druhoch motocyklov a na bicykloch. Ak sme v minulosti viackrát riešili problematiku parkovania osobných motorových vozidiel, dnes je aktuálny problém parkovania motocyklov a bicyklov, a preto apelujem na vás, ktorých sa to týka:

Ilustračné foto: I. Kardhordová„Kolegovia a kolegyne, žiadam vás, aby ste svoje „dvojkolesové tátoše“ parkovali na miestach na to určených a vyznačených. Vyhradený priestor využívajte efektívne a buďte k sebe tolerantní. Miesta pre parkovanie motocyklov a bicyklov opätovne vyznačíme informačnými tabuľkami, stojany na bicykle, ktoré sa nachádzajú vo vnútri ohrád, rozmiestnime a upevníme tak, aby umožňovali efektívne využitie priestoru ohrady. Miesta pre motocykle vyznačíme aj vodorovným značením. Najviac motocyklov a bicyklov býva zaparkovaných pred hlavnou bránou nového závodu, či už vo vnútri ohrady, alebo z jej vonkajšej strany. V blízkej dobe dôjde k úprave ohrady tak, aby vznikol väčší prekrytý priestor pre parkovanie motocyklov z jej vonkajšej strany. Nebude už žiadny dôvod na to, aby boli motocykle zaparkované na iných miestach, kde môžu napríklad zavadzať zamestnancom, ktorí odchádzajú z práce na autobusové nástupište alebo na parkoviská motorových vozidiel. Bicykle je potrebné umiestňovať výhradne dovnútra ohrady, kde je dostatok miesta za predpokladu, že vkladáte svoje bicykle do stojanov. Prosím vás, neuzamykajte bicykle o oplotenie, neodkladajte si ich tak, aby ste iným bránili v pohybe, alebo aby ste zaberali priestor viacerých odkladacích miest. Neuzamykajte bicykle ani z vonkajšej strany ohrady, ktorá je zatrávnená, alebo je vyhradená na parkovanie motocyklov.“