Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji za január až september 2019

 

Medziročne v kraji stúpol počet zariadení, počet návštevníkov aj počet prenocovaní. Celkové tržby ubytovateľov prekročili 43 miliónov eur a medziročne narástli o štvrtinu.

Za január až september 2019 poskytovalo ubytovacie služby v Banskobystrickom kraji 637 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 22 799 lôžok v 8 682 izbách. Počet návštevníkov v kraji dosiahol takmer 574 tisíc osôb a Banskobystrický kraj sa tým zaradil hneď za Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Rovnakú priečku dosiahol aj z hľadiska počtu prenocovaní s hodnotou takmer 1,7 milióna.

Tržby ubytovacích zariadení dosiahli za sledované obdobie 43,25 milióna eur, čo predstavovalo 25,8 percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V rámci SR sa Banskobystrický kraj v dynamike rastu zaradil hneď za Košický kraj, ktorý dosiahol 49,99 percenta. Zahraniční návštevníci sa na celkových tržbách v kraji podieľali 16,2 a domáci 83,8 percentami.

Počas obdobia 1. až 3. štvrťroka 2019 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 482 874 domácich a 91 051 zahraničných návštevníkov. Celková návštevnosť v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rástla vo všetkých ôsmich krajoch, pričom Banskobystrický kraj zaznamenal najväčší nárast (o 18,1 percenta). V ostatných regiónoch dynamika rastu dosiahla úroveň od 7,0 do 16,9 percenta.
Počet zahraničných návštevníkov sa v kraji medziročne zvýšil o 9,9 percenta. Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania z Českej republiky (31 531), potom z Maďarska (13 879), Nemecka (6 863) a Poľska (6 831). Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 2,95 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,59 noci a domáci návštevníci 3 noci.

Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH bola 25,59 eur, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšila o 1,71 eur.

V medziročnom porovnaní počet ubytovacích kapacít v kraji stúpol o 46 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 88 048 osôb. Z územného hľadiska bol najvyšší počet ubytovacích zariadení v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 24 percentami. V okrese Brezno sa nachádza 16 percent z celkového počtu zariadení v kraji, v okrese Banská Štiavnica 10,7 percenta a v okrese Žiar nad Hronom 9,3 percenta. Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v kraji podieľali 14,4 percentami a počet návštevníkov, ktorých ubytovali, tvoril 11,6 percenta z celkového počtu návštevníkov v SR.

Okres Brezno

V sledovanom období bolo v okrese Brezno k dispozícii 102 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 95 520 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 85,9 percenta tvorili domáci a 14,1 percenta zahraniční návštevníci, pričom väčšina z nich pricestovala do okresu z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Celkové tržby ubytovateľov v okrese Brezno (takmer 7,6 milióna eur) dosiahli absolútne najvyššiu hodnotu v rámci trinástich okresov Banskobystrického kraja a v porovnaní so všetkými okresmi SR skončili na jedenástej priečke. Tržby z ubytovania domácich návštevníkov dokonca na ôsmom mieste zo všetkých 79 okresov SR. Priemerná cena za ubytovanie, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc, bola v okrese Brezno 29,85 eur, v tom u domácich návštevníkov 29,43 eur a u zahraničných 32,46 eur.

Počet ubytovacích kapacít v okrese sa medziročne znížil o tri zariadenia, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 18 406 osôb, čo predstavuje nárast o 23,9 percenta oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Nárast bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 1,6 eur.