NsP Brezno, n.o. otvorilo nové mamografické a ďalšie sonografické pracovisko

Čakacia doba na vyšetrenie sa výrazne znížila

 

Nemocnica s poliklinikou v Brezne začiatkom mája otvorila vynovené mamografické pracovisko a v poradí už druhé, nové sonografické pracovisko. Výrazne sa tak skrátila doba čakania na vyšetrenie, čo skvalitnilo služby nielen pre pacientov, ale uľahčilo prácu aj lekárom posielajúcim pacientov na vyšetrenie. Nové priestory disponujú samostatným vchodom, čakárňou i sociálnym zariadením, čo zvýšilo komfort a pacientkam poskytne aj istú formu intimity, ktorá je pri tomto vyšetrení potrebná.

Preventívne mamografické vyšetrenie je jediná metóda, vďaka ktorej sa dá odhaliť rakovina prsníka už včasnom štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľná. Mamografia sa štandardne robí ako preventívne vyšetrenie žien s cieľom aktívneho vyhľadávania zhubného nádoru prsníka, ale aj u žien s príznakmi ochorenia, a tiež v prípade akýchkoľvek príznakov choroby prsnej žľazy, hmatateľného nálezu, resp. pri iných subjektívnych ťažkostiach spojených s prsníkom. Mali by ju však absolvovať všetky ženy, ktoré dovŕšili vek 40 rokov, bez ohľadu na príznaky. Vyšetrenie je veľmi dôležité u diagnostikovaných zhubných ochoreniach prsníka, pri monitorovaní včasnej i dlhodobej odpovede na liečbu a aj pri diagnostike včasnej lokálnej recidívy ochorenia.
Mamografické vyšetrenie v nemocnici v Brezne je jediné v rámci regiónu, preto sa na jeho kvalitu kladie dôraz.

 

Mamografické pracovisko

 

O viac informácií k novému USG pracovisku sme požiadali RNDr. Editu Niklovú, námestníčku pre úsek spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek NsP Brezno, n.o.:

NsP Brezno doteraz disponovala, v rámci rádiodiagnostického oddelenia, jedným ultrazvukovým pracoviskom. Čo bolo podnetom na otvorenie ďalšieho?

Sonografické pracovisko. Foto: NsP Brezno– Nemocnica doteraz disponovala v rámci rádiodiagnostického (RDG) oddelenia ultrazvukovým (USG) pracoviskom, ktoré už dlhšiu dobu nebolo schopné kapacitne uspokojiť požiadavky lekárov a pacientov na SONO vyšetrenia. Vznikali dlhé čakacie doby, čo bolo zdrojom častých sťažností zo strany pacientov, ale aj lekárov. Nakoľko je naším cieľom neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti a v rámci okresu uspokojiť požiadavky laickej i odbornej verejnosti, sme veľmi radi, že sa nám podarilo v pomerne krátkom čase zrealizovať otvorenie druhého USG pracoviska, a to v nových zrekonštruovaných priestoroch bývalej pľúcnej ambulancie. Jeho prevádzka sa začala 3. mája.

 

Splnilo to vaše očakávania?

– Môžeme konštatovať, že tento krok naše očakávania plní. Pacienti sú spokojní, už behom mesiaca sme dokázali výrazne znížiť čakacie lehoty na USG vyšetrenia. Ďalším podnetom, a to na základe skutočnosti, že od septembra minulého roka prevádzkujeme aj nový mamograf, bolo vytvoriť pracovisko tzv. intímneho charakteru pre konkrétnu skupinu pacientiek. Nové pracovisko má samostatný vchod v priestoroch pred vchodom na urgentný príjem, samostatnú čakáreň i sociálne zariadenie. Bezbariérový prístup je zabezpečený cez hlavný vchod do nemocnice s použitím výťahu na 1. poschodie a je riadne vyznačený na orientačných tabuliach.

 

O akú prístrojovú techniku ide?

– Ako som už spomenula, všetky preventívne i diagnostické vyšetrenia sú realizované s využitím novej prístrojovej techniky. Od septembra minulého roka máme nový mamograf a úplne nový USG prístroj mal premiéru práve spustením nového pracoviska. Obidva prístroje sme zakúpili z eurofondov v poslednej investičnej akcii v rámci projektu IROP – Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno.

 

Čo je, okrem iného, benefitom nového pracoviska?

– V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že benefit nie je len v skrátení čakacích lehôt na širokú škálu vyšetrení, ale aj v rozšírení komplexnosti poskytovaných služieb, napríklad v rámci preventívnych mamografických vyšetrení a následného posúdenia prípadných patologických nálezov USG vyšetrením sme zaviedli diagnostiku súvisiacich ochorení pomocou bioptického vyšetrenia. Primár rádiologického oddelenia MUDr. Miroslav Košík, v spolupráci s ostatnými oddeleniami, lekármi prvého kontaktu i odbornými lekármi, má v pláne realizovať mnohé pozitívne zmeny.

 

Na aké ďalšie novinky sa môžu pacienti v budúcnosti tešiť, sme sa opýtali MUDr. Miroslava Košíka, primára RDG oddelenia:

– Máme v pláne zmenu dizajnu celého oddelenia RDG, zriadenie centrálnej miestnosti s pracovnými stanicami a diagnostickou stanicou pre špeciálne CT vyšetrenia (kardio, angio CT, virtuálna kolonografia…).

Cieľom je optimalizácia a štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov. V krátkom čase budeme na našom oddelení realizovať core cut biopsie – biopsie prsníkov pri patologických ložiskových procesoch pod ultrazvukovou kontrolou i FNAC-tenkoihlové aspiračné cytológie ložiskových zmien prsníkov, štítnej žľazy.
Na CT pracovisku, pod CT navigáciou PRT (periradikulárna terapia) – obstreky nervových koreňov bedrovej chrbtice. Zaviedli sme systém opatrení na prevenciu alergoidných reakcii po aplikácii kontrastnej látky a možného vplyvu na funkciu obličiek. Vykonali sme taktiež zmeny vyšetrovacích protokolov a tým dosiahli zníženie radiačnej dávky pri zachovaní kvality zobrazenia.