Automatická nakladacia plošina bola úspešne odskúšaná

 

S Ing. Bořivojom Mudrichom, vedúcim úpravne, expedície a linky kotlových rúr

Dňa 4. augusta bol prvýkrát nakladaný kontajner pomocou automatickej nakladacej plošiny, ktorá bola inštalovaná v hale Pipeco – UV lakovanie valcovaných rúr v starom závode.

O viac informácií sme požiadali vedúceho úpravne, expedície a linky kotlových rúr Ing. Bořivoja Mudricha z valcovne bezšvíkových rúr:

Ako prebiehala inštalácia a následné nakladanie kontajneru pomocou automatickej nakladacej plošiny?

– Plošinu nám nemohol prísť nainštalovať samotný výrobca zo Španielska kvôli globálnym opatreniam súvisiacimi s pandémiou koronavírusu. Aj napriek tomu prebehla inštalácia bez komplikácii. Ďakujem Ing. Michalovi Boháčikovi z odboru technického a investičného rozvoja, ktorý dohliadal na samotnú inštaláciu, aby bola v súlade s výrobnou dokumentáciou a zároveň zaškolil našich zamestnancov, aby dokázali ovládať nakladaciu plošinu.

Ilustračné foto: A. NociarováNaloženie prvého kontajnera pomocou nakladacej plošiny prebehlo v poriadku. Dôležitá bola hlavne príprava pred samotným nakladaním od správneho uloženia zväzkov na nakladacej plošine až po správne pristavenie návesu s kontajnerom. Tu sú kladené nároky aj na šoférov LKW, ktorí musia zastaviť s návesom v presne určenej polohe. Následne pri samotnom procese nakladania je potrebné ešte korigovať výšku návesu tak, aby podlaha návesu bola v jednej rovine s podlahou nakladacej plošiny.

V čom vidíte hlavné výhody tejto novinky?

– Hlavné výhody nakladacej plošinu sú predovšetkým vo zvýšení bezpečnosti a zefektívnení nakladania hotovej výroby do kontajnera. Rozdiel spočíva v spôsobe naloženia hotovej výroby do kontajnera, doteraz používanou „C“ traverzou sme nakladali hotovú výrobu do kontajnera po jednom zväzku, pomocou nakladacej plošiny si celý náklad pripravíme na plošine a naraz naložíme do kontajnera. To nám umožní pripraviť materiál na nakládku ešte pred príchodom LKW s kontajnerom.

Ako často bude automatická nakladacia plošina využívaná?

– Nakladacia plošina bude využívaná pri preprave hotovej výroby v kontajneroch do zámoria. V roku 2019 sme naložili 132 kontajnerov.

 

Ilustračné foto: A. Nociarová