Audítori z USA vyjadrili veľkú spokojnosť

Koncom apríla navštívili Železiarne Podbrezová zástupcovia americkej spoločnosti DNOW Timm Bohnert, viceprezident pre dodávateľsky reťazec a Alex Man, generálny riaditeľ pre kvalitu. Zahraničná delegácia k nám prišla na dvojdňový audit s cieľom nadviazať novú obchodnú spoluprácu so svetovými gigantmi v energetickom odvetví, spoločnosťami Chevron a Exxon Mobil. Za spoločnosť Pipex Italia S.p.A. sa auditu zúčastnila Betty Previtali.

„DNOW je dlhoročným partnerom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Snahou vedenia tejto spoločnosti je predať naše rúry svetovým hráčom – firmám Chevron a Exxon Mobil. Preto, pre nadviazanie úspešnej spolupráce bolo nutné vykonať audit. Zákazník mal zistiť, či sú všetky procesy v podbrezovských železiarňach nastavené správne,“ informoval Ján Leskovský, zástupca odboru predaja a marketingu.

Audítorov zaujímal proces výroby, ale aj potrebná interná dokumentácia, rôzne smernice, plnenie environmentálnych predpisov. „Zároveň kontrolovali ich prepojenie na legislatívne normy a európske smernice,“ doplnil. Hostia sa pýtali aj na strategické plány do budúcnosti, plán vývoja i nové technológie.

Definitívny výsledok auditu bude známy o niekoľko dní, no prvotné dojmy sú pozitívne. „Audítori vyjadrili veľkú spokojnosť, najmä v oblasti dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj čistoty či organizácie práce. Audit tak dopadol úspešne, hostia upozornili len na jeden malý nedostatok,“ pokračoval J. Leskovský.

Partneri z USA navštívili aj vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, na čele s Vladimírom Sotákom, predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom.

„DNOW je náš dlhodobý partner. Máme prostredníctvom neho zabezpečené objednávky s veľkým objemom. Patrí medzi významných odberateľov, čo potvrdil aj počas rôznych kríz v minulých rokoch. Preto je pre našu spoločnosť vzájomná spolupráca veľmi dôležitá,“ dodal J. Leskovský.