„Motiváciou do ďalšej práce pre mňa boli slzy dojatia“

S Mgr. Ľubicou Latinákovou nielen o dobrovoľníckej práci

 V histórii sa už neraz potvrdilo, aká veľká sila, s dosahom na celé ľudstvo, môže byť ukrytá v jedinej myšlienke. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine, ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete. Aj u nás už funguje 101 rokov a jej hlavný pilier tvoria ľudia s veľkým srdcom, odhodlaní pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Prínos a pridaná hodnota ich nezištnej pomoci iným ľuďom je nevyčísliteľná. Aj v našom kolektíve sú takí ľudia a jednou z nich je Mgr. Ľubica Latináková z odboru bezpečnosti a životného prostredia. Zhovárali sme sa s ňou nielen o jej dobrovoľníckej činnosti: Čo vás viedlo k rozhodnutiu zapojiť sa do Slovenského Červeného kríža a kedy to bolo?

– Prišlo to akosi automaticky, hneď po skončení strednej zdravotníckej školy. Všetci, čo sme vykonávali zdravotnícke povolanie, sme brali ako samozrejmosť angažovať sa, či pracovať v najbližšom miestnom spolku Slovenského Červeného kríža (SČK). Ja som mala to šťastie, že miestny spolok sme mali priamo v našej obci. Mám však pocit, že dnes už málokto má čas na druhého, dokonca, že ľudia už nemajú čas ani sami na seba. Práve preto si myslím, že SČK napríklad v našej obci, je dnes potrebnejší ako v nedávnej minulosti, keď pomoc druhému bola tak povediac samozrejmosťou a kedy nebolo ani toľko osamelých a zraniteľných ľudí.

Priblížite nám, čo obnáša práca v tejto humanitárnej organizácii?

– Je to hlavne o ochote pomáhať a obetovať svoj čas iným. Červený kríž združuje ľudí, ktorí pomáhať chcú a prepája ich s tými, ktorí pomoc potrebujú. Ide predovšetkým o pomoc v oblasti zdravotnej, sociálnej, humanitárnej alebo výchovnej. Nezištná pomoc iným je dobrovoľníctvo, ktoré je základným pilierom každej humanitárnej organizácie. Odmenou za prácu dobrovoľníka je nielen vnútorný pocit, že ste v správny čas na správnom mieste a robíte správnu vec, ale aj možnosť spolupracovať či stretnúť sa s ľuďmi, ktorí vás môžu v živote posunúť.

Už niekoľko mesiacov prežívame obdobie poznamenané koronakrízou. Zapája sa aj vaša organizácia do boja proti nej? Ak áno, spomeniete nám aktivity s tým súvisiace?

– Nový koronavírus a opatrenia s ním spojené nás všetkých takpovediac zaskočili a ani niekoľko generácií našich členov si nepamätá krízu takýchto rozmerov. Ako zdravotníci, aj ako dobrovoľníci, sme sa zúčastnili dvoch kôl celoplošného testovania. V spolupráci s obecným úradom sme uskutočnili testovanie antigénovými testami aj u klientov denného stacionára, ktorí o testovanie prejavili záujem, a to v ich domácom prostredí. Sme nápomocní v rámci susedskej výpomoci počas dodržiavania karanténnych opatrení, či v rámci pomoci osamelo žijúcim, zdravotne postihnutým, seniorom, či iným zraniteľným skupinám.

Máte nejaký zážitok?

– V tejto súvislosti by som chcela spomenúť celoslovenskú zbierku potravín, organizovanú každoročne v októbri v rámci akcie „Boj proti hladu“ s názvom: „Pomáhame potravinami“, pri ktorej spojili svoje sily SČK a spoločnosť Kaufland Slovenská republika. V októbri 2019 som sa tejto akcie osobne zúčastnila aj ja a môžem povedať, že som bola milo prekvapená, koľko ľudí z radov zamestnancov podbrezovských železiarní sa podelilo o svoj nákup a prispelo potravinami do tejto zbierky. Touto cestou by som sa im chcela znova poďakovať. Silným zážitkom a zároveň motiváciou do ďalšej práce pre mňa boli slzy dojatia v očiach ľudí, ktorým sme následne tieto potravinové balíčky odovzdávali.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí by radi pomáhali, ale nevedia ako na to?

– Neexistuje na to návod. Treba počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý nám hovorí, že musíme vstať a ísť pomôcť tam, kde treba. Formu pomoci si musí zvoliť každý sám. Ten, kto má ochotu a vôľu pomáhať, môže sa stať napríklad členom SČK. Pomáhať sa dá aj ako dobrovoľník SČK či prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych centier. Pomáhať možno aj jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom na činnosť SČK, či inej dobrovoľníckej alebo humanitárnej organizácie. V súčasnosti je veľmi potrebné aj darovanie krvi. Dá sa to v odberových centrách hematologicko-transfúznych oddeleniach v nemocniciach, alebo Národnej transfúznej služby SR. Do darcovstva krvi je možné zapojiť sa aj prostredníctvom projektu Moja krvná skupina. Ak chcete byť súčasťou tohto projektu a zachraňovať životy, pridajte sa do svojej krvnej skupiny na Facebooku, kde dostanete bližšie informácie. Možno sa stačí poobzerať po svojom okolí, kde – som si istá – určite nájdete človeka, ktorý je osamelý, sociálne odkázaný, zdravotne postihnutý alebo v karanténe a možno je to aj vaša rodina. S pomocou môžete začať práve tam. O. Kleinová noviny@zelpo.sk