Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2018

 

Železiarne Podbrezová a. s. sa už roky podieľajú na podpore najmä Horehronského regiónu formou sponzorských príspevkov a darov. Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne na podporu sociálnej sféry, ale aj školstva, zdravotníctva, športu a kultúry.

V roku 2018 (k 31.12.) poskytla Nadácia ŽP formou daru 182 431,26 €. Časť z tejto sumy bola darovaná Nemocnici s poliklinikou v Brezne . Vďaka tejto sume pribudli v nemocnici EKG holtre, tlakový holter a Terapeutický laser LCT 1000.

Nadácia podporila aj Fakultnú nemocnicu F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tak ako každý rok Nadácia poskytovala finančnú pomoc súčasným ako aj bývalým zamestnancom ŽP a.s. Činnosť Nadácie sa zameriava predovšetkým na horehronský región, a tak boli finančné dary poskytnuté umelcom z regiónu, školám, talentovanej mládeži, sociálne slabším a chorým. Nadácia sa svojim finančným darom spolupodieľala aj na projekte Breznianska kalvária.

  • Dary spolu         182 431,26 €
  • Zdravotníctvo       31 838,38 €
  • Školstvo               34 102,47 €
  • Kultúra                 48 313,00 €
  • Sociálna oblasť    10 577,41 €
  • Šport                     56 900,00 €
  • Ostatné                      700,00 €