Čiastočná uzávierka potrvá až do konca novembra

 

Prebiehajúce práce na komunikácii I/66 v Podbrezovej naďalej obmedzujú plynulý prejazd vozidiel, cyklistov či pohyb chodcov. Počas letných mesiacov robotníci dokončili opravu nefunkčnej kanalizácie a začali opravovať rímsu. 

V týchto dňoch frézujú celý úsek v hrúbke desať centimetrov. Neskôr odštartujú práce na odkope ryhy v mieste kanalizácie, bude položená cementová stabilizácia, osadené obrubníky a podkladová asfaltová vrstva. Práce chce firma realizovať v dvoch úsekoch v dĺžke asi 250 metrov. Vodiči sa teda musia obrniť ďalšou dávkou trpezlivosti. Cesta bude vyfrézovaná väčšinu mesiaca október. Jej čiastočná uzávierka je predlžená do 30. novembra 2021.

„Počas tohto obdobia bude doprava počas pracovnej doby riadená regulovčíkmi, mimo pracovnej doby svetelnou signalizáciou. Pripravená by mala byť aj obchádzková trasa cez Tále. Chodci sú odklonení na dočasný chodník, ktorý prechádza popri elektrorozvodni a kyslikárni,“ povedal Ing. Daniel Čendula, stavbyvedúci z firmy Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ktorá je zhotoviteľom diela.

Okrem prác na ceste prebieha oprava oporného múru pod cestou, v areáli starého závodu. Robotníci osekávajú zdegradované časti a múr čistia tlakovou vodou. „Využívame aj dni pracovného voľna, aby sme dodržali harmonogram. Železiarne Podbrezová nám vychádzajú maximálne v ústrety. Počas opravy múru je obmedzený pohyb na železnici a aj prístup k hydrantu. Preto máme dohodnutý istý režim, ktorý sa snažíme dodržiavať,“ dodal D. Čendula.

O priebehu prác budeme informovať v ďalších vydaniach novín Podbrezovan.