Úspešná účasť našich oceliarov na zahraničnom školení

 

Začiatkom septembra Česká slévárenská společnost v spolupráci so ŽĎAS, a.s. zorganizovala 25. Celostátní školení tavičů a mistrů odboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem.

Podujatie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Hotela Svratka v kraji Vysočina v Čechách. Školenie bolo zamerané na prehĺbenie a upevnenie si znalostí v odbore s cieľom jeho dlhodobo udržateľného rozvoja.

Prvý deň školenia bol viac-menej zahrievací. Zišlo sa na ňom takmer všetkých trinásť prihlásených kolektívov z výrobnej sféry, ale aj akademickej obce a tiež organizačný tím spolu s prednášajúcimi. Na základe naďalej pretrvávajúcich dobrých vzťahov s organizátormi podujatia sa školenia zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti a to zamestnanci prevádzkarne oceliareň. Celý druhý deň školenia bol vyplnený štrnástimi odbornými prednáškami obsahujúcimi širokú paletu tém úzko súvisiacich s výrobou elektroocele, liatiny a zlievárenstvom. Prednášky boli zaujímavé, dynamické a veľmi dobre odprezentované, za čo patrí prednášajúcim poďakovanie. Za všetkých spomeniem odborného garanta konferencie Ing. Martina Balcara, PhD., ktorý bol zároveň usporiadateľom školenia. Posledný deň patril exkurzii vo výrobných priestoroch spoločnosti ŽĎAS, a.s.

Ocenený tím Železiarní Podbrezová, a.s.: Zľava: Ing. Radoslav Bútora, Ing. Lukáš Motyčka, Ing. Matej Brenkus

Keďže podujatie je už tradične vedené nielen formou odovzdávania poznatkov, ale aj ich následným overením, v súťaži medzi jednotlivými zúčastnenými tímami zástupcovia ŽP a.s. zabojovali a obsadili druhé miesto medzi pracovnými kolektívmi – tavičmi, pričom v celkovom poradí skončili tretí. Prvé miesto v celkovom poradí obsadili študenti VUT Brno, druhú priečku a zároveň prvé miesto medzi tavičmi získal tím spoločnosti VÚHŽ, a.s.

Myslím, že za účastníkov školenia môžeme konštatovať, že podobné stretnutia odborníkov, pracovníkov v odvetví a zástupcov vysokých škôl majú naďalej zmysel a veríme, že tradícia bude pokračovať ďalšími rovnako úspešnými ročníkmi.